Montessorionderwijs in de 21-ste eeuw vraagt nog steeds om kindbetrokken inspiratie en gedegen kennis van de ontwikkeling van kinderen. De overheid eist dat alle scholen met een leerlingvolgsysteem werken. Voor het Montessorionderwijs is daarom een kindvolgsysteem ontwikkeld voor kinderen van twee tot twaalf jaar: het Montessori Kindvolgsysteem (MKVS).

Het MKVS biedt ontwikkelingslijnen, overzichten en helpteksten en bevat de kerndoelen. Vanuit de systematische registraties kunnen de referentieniveaus onderbouwd worden. Alle kwaliteitsaspecten (opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding) zijn af te leiden met behulp van trendanalyses en profielen.

Het MKVS kan gezien worden als een portfolio van de leraar. Het gebruiksgemak is in bijeenkomsten van montessorileraren uitgeprobeerd en bijgesteld. Het werken met het MKVS is gekoppeld aan een specifieke montessorididactiek. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van de ideeën van Maria Montessori, maar ook van huidige wetenschappelijke inzichten die het onderwijzen en leren in een breder daglicht plaatsen.

Bekijk hier een demofilmpje:

httpv://www.youtube.com/watch?v=r_qqJk5GHh4

Pravoo
Pravoo
Pravoo
De voordelen van het MKVS
De ontwikkelingsgebieden waarop het MKVS is gericht, zijn:

  • Waarneming
  • Motoriek
  • Taal
  • Rekenen / Wiskunde
  • Geometrie
  • Kennisgebieden / Perspectieven
  • Perioden van groei

Met het digitaal MKVS zoomt u in op 3 niveaus:

  • Ontwikkelingsmomenten van het kind
  • Reflectie en planning van de leraar
  • Kwaliteit van onderwijs van de school
De huidige digitale vorm heeft veel voordelen, omdat er minder tijd nodig is voor de administratie en gegevens goed worden opgeslagen en gemakkelijk terug te vinden zijn. Ontwikkelingen van kinderen kunnen eenvoudig worden vastgelegd middels signaleringen, waarbij kan worden aangegeven welke beslissing een leraar hierbij neemt. Registraties (op de ontwikkelingslijnen) kunt u invullen met één muisklik. De voortgang van de ontwikkelingen tijdens de voorschoolse periode en de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs zijn nauwgezet te volgen door middel van een tijdlijn. Het is bovendien eenvoudig om vanaf thuis of dislocatie te werken.

Het MKVS wordt regelmatig geüpdatet op basis van feedback van de gebruikers (scholen) of van de MKVS Kerngroep. Dat betekent dat hierbij  nieuwe mogelijkheden of andere verbeteringen worden toegevoegd. Dit gebeurt automatisch en zonder additionele kosten. Scholen worden hierover geïnformeerd via een nieuwsbrief.

Klik op de links voor meer informatie over het aanvragen van meer info of over de scholings- of inrichtingsmogelijkheden van MKVS.