EGGO is de eerste genormeerde gedragsobservatiekaart. Dat is een handig systeem waarop u in een oogopslag, op een enkele kaart de hele gedragsontwikkeling van een kind kunt zien van groep 1 t/m groep 8. Hierbij wordt gelet op werkhouding en op het sociaal-emotionele domein.

Kenmerkend voor veel kinderen tegenwoordig is dat ze alibiseren. Dat wil zeggen dat als men kinderen aanspreekt op hun ongewenste gedrag ze reageren met:  ,,Maar hij deed het ook”. Dat betekent dat kinderen steeds minder op hun eigen functioneren aangesproken willen worden. De uitdrukkingen sorry en per ongeluk hebben geen inhoud meer maar worden automatisch gebruikt om van het pedagogische contact af te komen. Dat maakt het opvoeden steeds moeilijker want je dringt minder makkelijk tot de kinderen door. We leven in een sorrycultuur.

Belangrijk aspect is derhalve dat ook de persoonlijke aanspreekbaarheid van kinderen is opgenomen in het systeem!

Laagdrempelig

Omdat EGGO wordt gehost, hoeft u zelf niets te installeren en wordt het programma direct en volledig gebruiksklaar voor u klaargezet. U kunt dus meteen aan de slag. Dit komt mede omdat het systeem zonder cursus of begeleiding is in te voeren. Bovendien kost het invullen, door het scoren van vakjes, weinig tijd. Als er niets aan de hand is, hoeft u immers ook niet te scoren. Rapportages of diagnosebladen zijn helemaal voorgestructureerd en kunnen als PDF document worden bewaard of opgeslagen in uw eigen leerlingvolgsysteem!

Diverse soorten kaarten

Er zijn verschillende soorten kaarten beschikbaar. Sommige teams willen het gedrag twee keer per jaar scoren, terwijl andere teams het willen koppelen aan het uitkomen van een schoolrapport met de Kerst, Pasen of de jaarovergang. Er is dus altijd een kaart met een passend aantal scoremomenten.

Bij de rapportversie wordt de kaart ingevuld in november/december (1e rapport of kerstrapport), maart/april  (2e rapport of paasrapport) ingevuld en aan het eind van het schooljaar (het 3e rapport). In totaal worden de kaarten dus driemaal per jaar ingevuld.
Bij de halfjaarlijkse versie wordt de kaart in januari ingevuld en aan het eind van het schooljaar. Als u gewend bent om voor andere vak– en vormingsgebieden ook een halfjaarlijkse screening uit te voering bijv. m.b.v. CITO-toetsen dan is deze versie aan te bevelen.

Als variant op de half-eind versie bieden wij ook de Menaldumadeelversie aan, waarbij de kaart wordt ingevuld in november/december en vervolgens in april/mei. Deze Menaldumadeelversie is ook verkrijgbaar met Leimuiden aanpassing, waarbij een extra scoringsmoment wordt toegevoegd bij binnenkomst van de vierjarige leerling. Beide varianten zijn alleen te adviseren indien u reeds bekend bent met (de papieren versie van) deze Eggo-kaarten.

Het typische van deze versie is dat men de lijst aan het begin van het schooljaar invult, dus in september/oktober. Men wil z.s.m. kinderen met problemen signaleren en daarna doet men het eventueel nog een keer halverwege het schooljaar. Dus bijvoorbeeld in januari. De normen voor beide metingen zijn hetzelfde. Het voordeel van deze lijst is dat u de kinderen aan het begin van het jaar screent en niet te lang hoeft te wachten met het bieden van gerichte hulp. Het nadeel is dat de normen bij beide metingen hetzelfde zijn, omdat ze te dicht bij elkaar liggen om te profiteren van de tweede normeringsmogelijkheid uit het normeringsonderzoek. Ook voor de Ens-versie geldt dat deze alleen is te adviseren indien u reeds bekend bent met (de papieren versie van) deze Eggo-kaart.
De voordelen van Eggo Digitaal
 • Eggo digitaal is een rustig en overzichtelijk systeem.
 • EGGO is genormeerd omdat het een score oplevert die gebaseerd is op onderzoek onder 4500 kinderen. Het systeem berekent voor ieder kind automatisch de totaalscore voor werkhouding en sociaal-emotioneel. Het is direct duidelijk of dit binnen de norm is.
 • Centraal staan de peilpunten waarop het gedrag gescoord kan worden. De hele ontwikkeling van een kind is derhalve in één oogopslag te zien.
 • Via één muisklik kan worden doorverwezen naar de gedigitaliseerde instructievoorschriften. Dat wil zeggen dat er precies is aangegeven hoe u de kaart moet invullen. Immers wanneer heeft een kind nou precies een hoge conflictfrequentie? Hoe vaak moet dat dan voorkomen? Dat is precies omschreven zodat u en uw collega’s dat op dezelfde manier invullen.
 • Groepsoverzichten worden automatisch opgesteld waarbij ook de groepsscore automatisch wordt berekend. Met het groepsoverzicht kunt u bekijken wat u met de gehele klas aan kunt gaan pakken of welke kinderen er de meeste problemen hebben. Het groepsoverzicht is ook handig bij leerlingbesprekingen. Iedere leerkracht toont dan het groepsoverzicht van haar/zijn groep, laat zien wat het groepsonderwerp is en welke kinderen een speciale zorg nodig hebben en dat betekent dat leerlingbesprekingen veel sneller plaats kunnen vinden. Door een overzicht van de gehele school te bekijken, ziet u ook snel welke problemen er op schoolniveau het meest voorkomen, zodat u ook een algehele aanpak voor dat probleem op schoolniveau uit kunt gaan voeren.
 • U kunt de EGGO kaart via internet altijd en overal invullen, inzien of afdrukken.
 • Mogelijkheid tot afdrukken of opslaan als PDF document.
 • EGGO digitaal bevat een eenvoudige in te vullen handelingsplan/diagnoseblad dat helemaal voorgestructureerd is en waarbij door middel van sjalonen een school-eigen touch kan worden meegegeven. Dat betekent dat u met een minimum aan werk ook aansluitend diagnoseactiviteiten uit kunt voeren.
 • EGGO digitaal bevat de inhoud van het boekje EHBG – Eerste hulp bij gedragsproblemen. Hierin staan voor alle onderdelen van EGGO de eerste begeleidingshulpen om in de klas uit te voeren.
 • EGGO bevat instructievoorschriften. Dat wil zeggen dat we precies hebben aangegeven hoe u de kaart moet scoren. Immers wanneer heeft een kind nou precies een hoge conflictfrequentie?. Hoe vaak moet dat dan voorkomen? Dat is precies omschreven zodat u en uw collega’s dat op dezelfde manier invullen.
 • De inhoud van het boekje Eerste Hulp Bij Gedragsproblemen (EHBG) is volledig gedigitaliseerd en vanuit iedere diagnose kan direct worden doorverwezen naar het relevante onderdeel uit EHBG. In totaal bevat het verwijzingen naar de 500 meest aan te bevelen tips ten behoeve van de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen!
Klik op de links voor meer informatie over het aanvragen van de scholings- of inrichtingsmogelijkheden van Eggo. Klik hier om een demo-filmpje te bekijken.