Voor het voeren van de leerlingadministratie heeft lang niet iedere school afzonderlijk personeel in dienst. Vaak is dit een (bij)taak van directie, leerkracht of ICT-er. Toch is dit een uitermate belangrijke taak, uw bekostiging wordt er immers op gebaseerd. Wie de administratie ook uitvoert, met Eduscope doet u het in een handomdraai. Bovenal kunt u vertrouwen op uw leerlingaantallen. EDUscope geeft rust, en u kunt zich concentreren op andere werkzaamheden.

De EDUscope leerlingadministratie is een compleet systeem, dat volledig aansluit bij de behoeften van administratie en directie. Leerlinggegevens zijn snel toegankelijk en u wisselt moeiteloos uit met BRON. EDUscope kent diverse rapportage mogelijkheden, tot en met het maken van excellijsten aan toe. Alle bekende uitwisselstandaarden, zoals EDEX, EDEXML, DOD en ELD worden ondersteund.

Koppelingen

Bron:

EDUscope kent standaard diverse mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met andere systemen. Bij de algemene kenmerken is BRON al genoemd. BRON staat voor Basis Register Onderwijs.

EDEX en EDEXML

Via EDEX en EDEXML bestanden kunt u beknopte leerling- en groepsgegevens uitwisselen met andere educatieve software, zoals CITO-LVS, of programma’s als Ambrasoft, Zwijsen, etc. EDEX staat voor EDucatieve EXport.

PDF

Rapportages kunnen direct als PDF bestand worden opgeslagen of als bijlage via e-mail worden verstuurd.

CSV/Excel

Alle leerlinggegevens zijn via zelf samen te stellen overzichten te exporteren naar CSV bestanden, welke met Excel of gelijksoortige programma’s kunnen worden geopend en desgewenst verder worden verwerkt of verstuurd.

DULT (CITO)

CITO gegevens worden via DULT geheel automatisch ingelezen in EDUscope, waardoor het leerlingdossier binnen EDUscope altijd volledig is. DULT staat voor Digitale Uitwisseling Leerlinggegevens en Toetsresultaten.

DOD

Via DOD bestanden kunt u leerlinggegevens uitwisselen met andere scholen, doorgaans gebruikt bij horizontale of verticale uitstroming. DOD staat voor Digitaal Overdrachts Dossier.

Kenmerken

Leerlingen

Het invoeren of muteren van leerlinggegevens gebeurt via een handig leerlingenscherm. Het invoeren van gegevens werkt vlot en waar mogelijk worden gegevens zoals namen, postcodes, adressen en overige gezinsgegevens al automatisch voor u ingevuld. Bij het wijzigen van gegevens wordt tevens gevraagd of bepaalde wijzigingen ook bij andere gezinsleden moeten worden doorgevoerd.

bron-uitwisseling

Bron

Indien wijzigingen in de leerlinggegevens ertoe leiden dat dit met BRON moet worden uitgewisseld, zal Eduscope hiervoor automatisch het juiste bericht opstellen. U bepaalt zelf of en wanneer dit wordt verstuurd, maar kunt dit ook automatisch laten verwerken. Alle BRON gerelateerde gegevens worden in een centraal overzicht aan u getoond. Eduscope controleert daarnaast altijd de systeeminstellingen en juistheid van (leerling)gegevens, en geeft overzicht in de status van de communicatie met BRON. Via een overzichtelijk scherm wordt dit aan u getoond.

Bron-uitwisseling

E-mail

Via een geïntegreerd e-mail systeem kunt e-mails sturen naar individuele leerlingen, verzorgers of personeelsleden of naar (delen) van groepen of de hele school. Indien voor ontvangers geen e-mailadres bekend is, wordt u hiervan genotificeerd, zodat u vervolgactie kunt ondernemen.

E-mail

Absenties

Het absentiesysteem van Eduscope is uniek. Indien leerkrachten in hun klas over een computer beschikken, kunnen zij zelf absenties melden, terwijl de administratie of de directie hier op een slimme manier toch verantwoordelijk voor blijft. Deze manier van werken spaart veel tijd uit voor de administratie. Bovendien zijn de absentiegegevens direct opgeslagen en beschikbaar voor andere teamleden, in tegenstelling tot papieren lijsten die maandelijks worden ingevuld. Het blijft uiteraard ook mogelijk om met (papieren) maandlijsten te werken, als men dat wil.

Absenties

Activiteitenplanning

De activiteitenplanner rekent snel een eenvoudig uw lestijden uit en genereert hiervoor rapportages op jaarbasis. Het is zodanig ontwikkeld, dat het ieder jaar eenvoudig kan worden hergebruikt en bovendien door samenwerkende scholen of scholen binnen een bestuur kan worden uitgewisseld. Hiermee bespaart u veel tijd bij het invullen van een activiteitenplan op een andere school.

Activiteitenplanning

Gesprekkenplanner

Met de gesprekkenplanner stelt Eduscope in een handomdraai een rooster op voor ouderavonden of andere gesprekken. U bepaalt zelf de duur van gesprekken en pauzes en het systeem houdt rekening rekening met broertjes/zusjes. Voordat het rooster wordt opgesteld kunt u eventuele voorkeuren van ouders ingeven en nadien is er nog een mogelijkheid om handmatig verschuivingen aan te brengen. EDUscope maakt een roosteroverzicht voor alle betrokken leerkrachten en persoonlijke uitnodigingen voor ouders.

Gesprekkenplanner

Rapportage

Voor veel gebruikte overzichten kent EDUscope standaard rapportages. Denk aan groepsoverzichten, gezinslijsten, etiketten, inschrijvingen, tellijsten, kennisgevingen, verzuimoverzichten, aankruislijsten, verjaardagslijsten, personeelslijsten, smoelenboeken en nog veel meer. Deze rapportages zijn ook als PDF bestand op te slaan en kunt u zelfs direct e-mailen. Via wizards kunt u de inhoud van al deze standaard rapportages verder verfijnen.

Rapportage

Voor situaties waar de standaard rapportages niet voldoen of als u gegevens wilt verwerken in bijvoorbeeld Excel, kunt u zelf overzichten samenstellen, welke u kunt opslaan als csv-bestanden. Met Excel of gelijksoortige programma’s kunt u dit bestand openen en desgewenst verder verwerken of versturen. Via overzichtelijke rubrieken kiest u zelf snel welke velden u wilt opnemen in het overzicht, kunt u de volgorde of sortering aanpassen of gegevens filteren. Op basis van deze lijsten kunt u bovendien eenvoudig formulieren maken, waarvan u zelf de opmaak en layout bepaalt.

Via een geïntegreerd e-mail systeem kunt e-mails sturen naar individuele leerlingen, verzorgers of personeelsleden of naar (delen) van groepen of de hele school. Indien voor ontvangers geen e-mailadres bekend is, wordt u hiervan genotificeerd, zodat u vervolgactie kunt ondernemen.