De volgende modules zijn beschikbaar:

Eduscope Administratie

De Eduscope leerlingadministratie is een volwaardig systeem dat voldoet aan alle regelgeving. De module Administratie is geschikt voor alle types van het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs. Hiermee kunnen alle administratieve leerlinggegevens worden bijgehouden. Tevens kan hierin ook de personeelsbestand worden bijgewerkt, de gegevens van andere scholen en instellingen worden bijgehouden, absenties worden geregistreerd, etc. De noodzakelijke gegevens kunnen geautomatiseerd worden doorgestuurd naar overheid BRON. Uiteraard kunnen van alle beschikbare gegevens rapporten of overzichten worden gegenereerd.

Eduscope Zorg/Dossier

Met gebruik van sjablonen kan het leeraanbod eenvoudig per groep of voor individuele leerlingen ingevoerd worden. Dit kan ook voor scholen die ontwikkelingsgericht werken. Het overzicht van beoordelingen over gedrag, methode- en objectieve toetsen, gecombineerd met een journaalfunctie, groepsplannen, groepsoverzichten en handelingsgerichte aanpak, biedt volledig inzicht in de ontwikkeling van ieder kind.

Eduscope Pravoo

Kindvolg- en hulpsysteem voor de onderbouw met de hoogste score in inspectie-onderzoeken in vergelijking met andere systemen voor de onderbouw.

Eduscope Eggo

Geeft in één oogopslag de hele gedragsontwikkeling van een kind van groep 1 t/m groep 8 weer.

Eduscope MKVS

Het Montessori Kind Volg Systeem richt zich op het in beeld brengen van gedrag en vaardigheden binnen bepaalde ontwikkelingsgebieden van individuele kinderen en biedt een overzicht van de beslissingen die de leraar neemt ten aanzien van de begeleiding.