Begin volgende week (4-6 januari) vindt de release van januari plaats. Deze omvat de volgende wijzigingen:

Afgebroken DULT-koppeling
Bij enkele scholen lukte het niet om toetsresultaten te importeren vanuit Cito LOVS, omdat de verbinding met de DULT-koppeling vroegtijdig afgebroken werd. Dit probleem is nu verholpen.

Groepenselectie bij vervoerrapport
Bij het genereren van een vervoerrapport kan een selectie van groepen worden gemaakt. In de export werden echter ook de niet-geselecteerde groepen meegenomen. Dit is nu niet meer het geval.

OSO: Andere overstap
Bij het opstellen van een OSO-dossier dient er een type overdracht geselecteerd te worden. De keuze ‘Andere overstap’ leidde tot een foutmelding en bovendien was het bij gebruikers niet duidelijk wanneer deze gekozen diende te worden. Navraag heeft uitgewezen dat in de technische documentatie typen stonden die (nog) niet in gebruik zijn, waarvan ‘andere overdracht’ een voorbeeld is. Om onduidelijkheid te voorkomen, zijn de niet gebruikte typen uit het keuzemenu verwijderd.